Manifesto

Analitik felsefe, genel olarak kabul gördüğü üzere Türkiye’de yeterince temsil edilmeyen bir disiplin. Temsil edildiği noktalarda da çalışmaların henüz başlangıç düzeyinde olmasından dolayı, birtakım temel eksiklikler mevcut.  Kualia Dergisi olarak Türkiye’deki analitik felsefe çalışmalarına tecrübe katmak istiyoruz ve bunu iki temel gözleme dayalı olarak gerçekleştiriyoruz.

Birincisi, analitik felsefe, ülkemizde genel olarak kıta felsefesi ekolüne karşı bir alt kültüre ait olmak isteyen bireylerin sığındığı ve ekolün içeriğinden çok, ekole ait olma kimliğinin vurgulandığı yarı popüler bir akımın yıldızı haline geldi. Analitik felsefeyi tanıtma amacıyla gerçekleştirilen birtakım çalışmalar, felsefenin tarihsel sorunu olan hakikati arama, anlama ve yorumlama çabasından daha çok, analitik felsefe ekolüne ait olan içerikleri, herhangi bir düzene, sistematik bir yapıya, amaca hizmet etmeden, rastgele bir şekilde sunmanın ötesine geçemediklerinden, bu alanı tanıtmaktan daha çok bu ekolü ve bu ekoldeki belirli görüşlere dair mevcut alt kültürü güçlendirmeye katkıda bulundular. 

İkincisi, genel olarak analitik felsefenin son derece özerk bir disiplin olduğunu benimsemekle birlikte, diğer disiplinlerle daha fazla etkileşmesine olanak tanıyan bir yaklaşımı savunuyoruz.  Düşüncemize göre felsefenin kendi otonomluğu içerisinde, doğa bilimleri, sosyal bilimler, din, sanat ve gündelik hayatın sunduğu olguları, analitik felsefenin metodolojisini araç olarak kullanarak anlamlandırması, hakikat arayışına derin ölçüde zenginlik katmakla beraber, masa başı, izole bir düşünce zincirini engelleyip, disiplinler arası, canlı bir bilgi ve düşünce alışverişini sağlar.

Bu gözlemleri baz alarak dergimizin iki temel amaca hizmet etmesini hedeflediğimizi söyleyebiliriz:

  • Analitik felsefeyi, farklı zorluk seviyelerine hitap ederek, sistematik ve düzenli olarak tanıtmak,
  • Analitik felsefenin, diğer disiplinlerle ilişkisini göstermek, bu alandaki çalışmaları tanıtıp, bu yönelime katkıda bulunmak.

Kualia Analitik Felsefe Dergisi