Tanrı Var Mıdır? – William Lane Craig

Damla Belemir Aydın

Damla Belemir Aydın

Bilkent Felsefe’de eğitimine devam etmekte. Genellikle din felsefesiyle ilgilenir. Fransız edebiyatını ve sinemasını seviyor. Sanat tarihi, mitoloji ve fotoğrafçılık hobileri.

Yazar: William Lane Craig

Çevirmen: Damla Belemir Aydın

Kaynak: https://philosophynow.org/issues/99/Does_God_Exist

TANRI VAR MIDIR?

William Lane Craig, var olduğunu düşünmek için iyi nedenler olduğunu söylüyor.

8 Nisan 1966’da Time dergisi, koyu arka planda parlak, kırmızı harflerle süslenmiş üç kelime dışında kapağının tamamen siyah olduğu bir başmakale yayımladı: “TANRI ÖLDÜ MÜ?” Hikaye, o zamanlar Amerikan teolojisinde güncel olan “Tanrı’nın Ölümü” hareketini anlatıyordu. Ancak, Mark Twain’i alıntılayacak olursak, Tanrı’nın ölümüyle ilgili haber “fazlasıyla abartılmış” gibi görünüyordu. Çünkü ilahiyatçılar Tanrı’nın ölüm ilanını yazarken, yeni nesil genç filozoflar Tanrı’nın canlılığını yeniden keşfediyorlardı.

1940’larda ve 50’lerde filozoflar arasında Tanrı hakkında herhangi bir konuşmanın anlamsız olduğuna inanılıyordu, çünkü beş duyu tarafından doğrulanamıyordu. Bu doğrulamacılığın (verificationism) çöküşü, belki de yirminci yüzyılın en önemli felsefi olayıydı. Bu çöküş, doğrulamacılığın bastırdığı diğer geleneksel felsefe problemleriyle birlikte metafiziğin yeniden canlanması anlamına geliyordu. Bu dirilişe eşlik eden, tamamen beklenmedik bir şey oldu: Hristiyan felsefesinin rönesansı. Dönüm noktası muhtemelen 1967’de, analitik felsefenin araçlarını din felsefesindeki sorulara benzeri görülmemiş bir titizlik ve yaratıcılıkla uygulayan Alvin Plantinga’nın God and Other Minds’ı yayınlanmasıyla geldi. Plantinga’nın treni, profesyonel dergilerde yazarak ve profesyonel konferanslara katılarak ve en iyi akademik preslerle yayınlanarak, bir dizi Hıristiyan filozof tarafından takip edildi. Sonuç olarak, Anglo-Amerikan felsefesinin yüzü değişti. Ateizm, belki hala Batı üniversitelerinde hâkim bakış açısı olsa da, gerileyen bir felsefedir. Batı Michigan Üniversitesi filozofu Quentin Smith, yakın tarihli bir makalesinde, “1960’ların sonlarından bu yana felsefe bölümlerinde gelişen akademinin desekülerleşmesi ” olarak adlandırdığı şeyden yakınıyor (‘The Metaphilosophy of Naturalism’, Philo, Vol 4, #2, at philoonline.org). Smith, “bugün akademiye giren zeki ve yetenekli teistler” dalgası karşısında natüralistlerin pasifliğinden şikâyet ederek, “Tanrı, akademide ‘ölü’ değildir; 1960’ların sonunda hayata döndü ve şu anda yaşıyor ve son akademik kalesi olan felsefe bölümlerinde iyi durumda.” şeklinde sözlerini sonuçlandırıyor.

Hıristiyan felsefesinin rönesansına, doğal teolojiye (felsefi argüman yoluyla, otoriter ilahi vahyin kaynaklarına başvurmadan Tanrı’nın varlığını kanıtlamaya çalışan teolojiye) ilginin yeniden canlanması eşlik etti. Yaratıcı, yeni argümanlardan bahsetmek yerine; kozmolojik, teleolojik, ahlaki ve ontolojik argümanlar gibi Tanrı’nın varlığına ilişkin tüm geleneksel felsefi argümanlar, çağdaş felsefi sahnede zeki ve açık savunucular bulur.

Peki Richard Dawkins, Sam Harris ve Christopher Hitchens tarafından temsil edilen sözde “Yeni Ateizm” ne olacak? Bu eğilimin tersine döndüğünün habercisi değil mi? Pek sayılmaz. Etkileşime girdiği – ya da daha doğrusu etkileşime girmediği – yazarlardan da anlaşılabileceği gibi, yeni ateizm, aslında, entelektüel güçten yoksun ve Anglo-Amerikan felsefesinde meydana gelen devrimden neşeyle habersiz pop-kültürel bir fenomendir. Çağdaş entelektüel sahneden ziyade geçmiş bir neslin bilimciliğini yansıtma eğilimindedir.

Tanrı’nın Varlığını Destekleyen Sekiz Neden

Tanrı’nın varlığının, insan deneyiminin geniş veri yelpazesini en iyi şekilde açıkladığına inanıyorum. Bunu destekleyen sekiz nedenden kısaca bahsedeceğim.

 

 • Tanrı var olan her şeyin neden var olduğunun en iyi açıklamasıdır.

Ormanda yürüyüş yaptığınızı ve yerde duran bir topa rastladığınızı varsayalım. Doğal olarak oraya nasıl geldiğini merak edersiniz. Yürüyüşünüze eşlik eden arkadaşınız size “Unut gitsin! O hep oradaydı! ” dese, ya şaka yaptığını ya da yürümeye devam etmenizi istediğini düşünürdünüz. Hiç kimse, topun herhangi bir açıklama olmaksızın var olduğu fikrini ciddiye almazdı. Şimdi, topun boyutunun yalnızca evrenle birlikte genişleyene kadar büyümekten başka, varlığının bir açıklamasını sağlamak veya ihtiyacını ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmadığına dikkat edin. Öyleyse evrenin varlığının açıklaması nedir (‘evren’ ile tüm uzay-zaman gerçekliğini kastediyorum)? Evrenin açıklaması, yalnızca insan zihninin ötesinde – uzay ve zamanın ötesinde – varoluşunun metafiziksel olarak gerekli olduğu aşkın bir gerçeklikte yatabilir (aksi takdirde varlığının da açıklanması gerekir). Şimdi, evren gibi koşullu bir varlığı zorunlu olarak var olan bir nedenden elde etmek için düşünebildiğim tek bir yol var ve bu yol, olumsal gerçekliği özgürce yaratmayı seçebilen bir etken olabilir. Bu nedenle, olumsal evrenin varlığının en iyi açıklamasının aşkın bir kişisel varlık olduğu sonucuna varılır – herkesin ‘Tanrı’ derken kastettiği budur.

Bu mantığı şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Her olası şeyin varlığının bir açıklaması vardır.
 2. Evrenin varlığının bir açıklaması varsa, bu açıklama aşkın, özel bir varlıktır.
 3. Evren olası bir şeydir.
 4. Bu nedenle, evrenin varlığının bir açıklaması vardır.
 5. Bu nedenle, evrenin açıklaması aşkın, özel bir varlıktır.

-Herkesin “Tanrı” derken kastettiği budur.

 

(2) Tanrı, evrenin kökeninin en iyi açıklamasıdır.

Evrenin geçmişte ebediyen var olmadığına, ancak sonlu bir zaman önce bir başlangıca sahip olduğuna dair oldukça güçlü kanıtlarımız var. 2003 yılında matematikçi Arvind Borde ve fizikçi Alan Guth ve Alexander Vilenkin, ortalama olarak tarihi boyunca genişleyen herhangi bir evrenin geçmişte ebedi olamayacağını, ancak geçmiş bir uzay-zaman sınırına sahip olması gerektiğini kanıtlayabildiler (yani, başlangıcı kanıtladılar). Kanıtlarını bu kadar güçlü kılan şey, evrenin ilk zamanlarının fiziksel tanımından bağımsız olarak, zaman ve nedensellik devam ettiği sürece devam etmesidir. Henüz bir kuantum yerçekimi teorisine sahip olmadığımız için, evrenin ilk saniyesinin fiziksel bir tanımını henüz sağlayamayız; ancak Borde-Guth-Vilenkin teoremi, kişinin yerçekimi teorisinden bağımsızdır. Örneğin, Borde-Guth-Vilenkin teoremi, erken evreni karakterize etmiş olabilecek kuantum vakum durumunun ebediyen geçmişte var olamayacağını, ancak bu durumun bir başlangıcı olması gerektiğini ima eder. Evrenimiz, birçok evrenden oluşan sözde “çoklu evren” in sadece küçük bir parçası olsa bile, Borde-Guth-Vilenkin teoremi, çoklu evrenin kendisinin bir başlangıcı olmasını gerektirir.

Elbette, bu mutlak başlangıçtan kaçınmak için döngü kuantum yerçekimi modelleri, sicim modelleri, hatta kapalı zaman eğrileri gibi son derece spekülatif fiziksel senaryolar önerilmiştir. Bu modeller problemlerle doludur, ancak sonuç şu ki, bu teorilerden hiçbiri, doğru olsa bile, evren için ebedi bir geçmişi geri getirmeyi başaramaz. Geçen yıl, Cambridge’de Stephen Hawking’in yetmişinci doğum gününü kutlayan bir konferansta Vilenkin, bu soruyla ilgili olarak mevcut kozmolojiyi inceleyen “Evrenin Bir Başlangıcı Oldu mu?” başlıklı bir makale sundu. “Bu senaryolardan hiçbirinin geçmişte ebedi olamayacağını” savundu. Spesifik olarak, Vilenkin, teoreminin anlamını engellemeye çalışan üç modele kapıyı kapattı: Sonsuz şişme, döngüsel bir evren ve genişlemeden önce statik bir tohum olarak ‘ortaya çıkan’, ebediyen var olan bir evren.

Ama sonra kaçınılmaz soru ortaya çıkıyor: Evren neden ortaya çıktı? Evreni var eden nedir? Evreni ortaya çıkaran aşkın bir sebep olmalı- evrenin kendisinin dışında bir sebep.

Bu argümanı şu ana kadar şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Evren var olmaya başladı.
 2. Evren var olmaya başladıysa, o zaman evrenin aşkın bir nedeni vardır.
 3. Bu nedenle, evrenin aşkın bir nedeni vardır.

Durumun doğası gereği, fiziksel evrenin bu nedeni maddi olmayan (yani fiziksel olmayan) bir varlık olmalıdır. Şimdi, bu tanıma uyabilecek sadece iki tür şey vardır: ya bir sayı gibi soyut bir nesne ya da bedensiz bir zihin / bilinç. Ancak soyut nesneler, fiziksel şeylerle nedensel ilişki içinde değildir. Örneğin 7 numarasının hiçbir şey üzerinde etkisi yoktur. Bu nedenle, evrenin varoluş nedeni bedensiz bir zihindir. Böylece tekrar, sadece evrenin aşkın bir nedenine değil, aynı zamanda kişisel yaratıcısına da ulaşıyoruz.

 

 • Tanrı, matematiğin fiziksel dünyaya uygulanabilirliğinin en iyi açıklamasıdır.

Filozoflar ve bilim adamları, fizikçi Eugene Wigner’in “Matematiğin Doğal Bilimlerde Mantıksız Etkililiği” dediği şey konusunda şaşkına döndüler. Peter Higgs gibi bir matematik teorisyeni masasına oturabilir ve matematiksel denklemleri dökerek, otuz yıl sonra, milyonlarca dolar ve binlerce saat yatırım yaptıktan sonra, deneycilerin nihayet tespit edebilecekleri temel bir parçacığın varlığını nasıl tahmin edebilir? Matematik, doğanın dilidir. Ama bu nasıl açıklanır? Sayılar ve matematiksel teoremler gibi matematiksel nesneler fiziksel evrenden nedensel olarak izole edilmiş soyut varlıklarsa, matematiğin uygulanabilirliği, matematik filozofu Mary Leng’in sözleriyle “mutlu bir tesadüf” dür. Öte yandan, eğer matematiksel nesneler sadece yararlı kurgular ise, o zaman doğa bu kurguların dilinde nasıl yazılır? Natüralistlerin, matematiğin fiziksel dünyaya tekinsiz uygulanabilirliği için hiçbir açıklaması yoktur. Bunun aksine, teistin hazır bir açıklaması vardır: Tanrı fiziksel evreni yarattığında, onu aklındaki matematiksel yapıya göre tasarladı.

Bu argümanı şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Tanrı olmasaydı matematiğin uygulanabilirliği sadece mutlu bir tesadüf olurdu.
 2. Matematiğin uygulanabilirliği sadece mutlu bir tesadüf değildir.
 3. Bu nedenle Tanrı vardır.

 

 • Tanrı, akıllı yaşam için evrenin ince ayarının en iyi açıklamasıdır.

Son yıllarda bilim adamları, Büyük Patlama’nın başlangıç ​​koşullarının, akıllı yaşamın varlığı için tam anlamıyla insan anlayışına meydan okuyan bir hassasiyet ve incelikle ince ayarlandığını keşfettiklerinde şaşkına döndüler. Bu “ince ayar”ın iki çeşidi var. İlk olarak, doğa kanunları denklemlerle ifade edildiğinde, bunların içinde yerçekimi sabiti gibi bazı sabitlerin olduğunu görürsünüz. Bu sabitlerin değerleri doğa kanunlarından bağımsızdır. İkincisi, bu sabitlere ek olarak, doğa yasalarının faaliyet gösterdiği başlangıç koşullarını tanımlayan bazı rastgele nicelikler vardır – örneğin, evrendeki entropi (düzensizlik) değeri. Şimdi bu sabitler ve nicelikler, olağanüstü dar bir yaşama izin veren değerler aralığına giriyor. Bu sabitler veya nicelikler bir saç teli genişliğinden daha az değiştirilecek olsaydı, doğanın yaşama izin veren dengesi yok olurdu ve yaşam mevcut olmazdı.

Bu olağanüstü ince ayar için canlı olarak açıklayıcı üç seçenek vardır: fiziksel gereklilik, şans veya tasarım.

 

Bununla birlikte, fiziksel gereklilik makul bir açıklama değildir, çünkü ince ayarlanmış sabitler ve değerler doğa kanunlarından bağımsızdır. Bu nedenle fiziksel olarak gerekli değillerdir.

Peki bu ince ayar şans eseri ortaya çıkmış olabilir mi? Bu açıklama ile ilgili sorun, tüm sabitlerin ve değerlerin, anlaşılmaz derecede küçük bir yaşama izin verme aralığına rastgele düşme olasılığının, makul bir şekilde kabul edilemeyecek kadar düşük olmasıdır. Bu nedenle, şans açıklamasını savunanlar, diğer evrenlerin, tercihen sonsuz sayıda ve rastgele düzenlenmiş bir ‘dünya topluluğunun’ varlığını varsaymak zorunda kaldılar, böylece bizimki gibi yaşama izin veren koşullara sahip evrenler, toplulukta bir yerde tesadüfen ortaya çıkacaktı. Bu hipotez sadece Richard Dawkins’in “eşsiz bir saçmalık” ifadesini ödünç almakla kalmaz, aynı zamanda aşılmaz bir itirazla karşı karşıya kalır. Şimdiye kadar, bir dünya topluluğundaki en olası gözlemlenebilir evrenler, tek bir beynin boşluktan var olduğu ve boş dünyasını gözlemlediği dünyalar olacaktır. Yani, eğer dünyamız Dünya topluluğunun rastgele bir üyesi olsaydı, o zaman büyük olasılıkla böyle gözlemlere sahip olmamız gerekirdi. Bunu yapamadığımız için, bu, dünya toplulukları hipotezini kesinlikle çürütmektedir. Yani bunların şans oluşu da iyi bir açıklama değil. Böylelikle,

 1. Evrenin ince ayarı fiziksel zorunluluk, şans ya da tasarımdan kaynaklanır.
 2. Evrenin ince ayarı fiziksel gereklilik veya tesadüflere bağlı değildir.
 3. Bu nedenle, evrenin ince ayarı tasarımdan kaynaklanmaktadır.

Böylece, evrenin ince ayarı, kozmik bir tasarımcı için kanıt oluşturur.

 

 • Tanrı, yönelimsel* bilinç durumlarının en iyi açıklamasıdır.

Yönelimsel olma durumu filozofları şaşırtıyor. Yönelimsellik, bir şey ya da bir şey ile ilgili olma özelliğidir. Düşüncelerimizin nesne yönelimsel olduğunu gösterir. Mesela yaz tatilimi veya karımı düşünebilirim. Bu anlamda hiçbir fiziksel nesnenin yönelimselliği yoktur. Beyin gibi bir sandalye veya bir taş veya doku küresi başka bir şeyle ilgili değildir. Yalnızca zihinsel durumlar veya bilinç durumları başka şeylerle ilgilidir. Materyalist Alex Rosenberg, The Atheist’s Guide to Reality: Enjoying Life without Illusions’da (2011) bu gerçeği kabul eder ve ateistler için gerçekten yönelimsel durumlar olmadığı sonucuna varır. Rosenberg cesurca, hiçbir şey düşünmediğimizi iddia ediyor. Ama bu inanılmaz görünüyor. Açıkçası, Rosenberg’in argümanı hakkında düşünüyorum – ve siz de öyle! Bu bana Rosenberg’in ateizminin reductio ad absurdum**’ü gibi görünüyor. Buna karşılık, teistler için, Tanrı bir akıl olduğu için, yönelimsel durumlarda başka, sonlu zihinlerin olması şaşırtıcı değildir. Böylelikle yönelimsel devletler, teistik bir dünya görüşüne rahatça uyar.

Öyleyse:

 1. Tanrı olmasaydı, yönelimsel bilinç durumları mevcut olmazdı.
 2. Ancak yönelimsel bilinç durumları mevcuttur.
 3. Bu nedenle Tanrı vardır.

 

 • Tanrı, nesnel ahlaki değerlerin ve görevlerin en iyi açıklamasıdır.

Deneyimlerimizde, kendilerini nesnel olarak bağlayıcı ve doğru olarak empoze eden ahlaki değerleri ve görevleri kabul ediyoruz. Örneğin, otomatik bir silahla bir ilkokula girip küçük kız ve erkek çocuklarını ve öğretmenlerini vurmanın yanlış olduğunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte, natüralistik bir bakış açısına göre, bunda gerçekten yanlış olan bir şey yoktur: ahlaki değerler, biyolojik evrimin ve sosyal şartlanmanın öznel yan ürünleridir ve nesnel bir geçerlilikleri yoktur. Alex Rosenberg burada da ateizminin etkileri konusunda acımasızca dürüst. “Ahlaki olarak doğru veya yanlış diye bir şey yoktur” diye beyan ediyor. (The Atheist’s Guide to Reality, p.145); “Bireysel insan hayatı anlamsızdır … ve nihai ahlaki değeri yoktur.” (p.17); “Nihilizmin haklı olduğu gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor.” (p.95). Buna karşılık, teist, Tanrı’nın nesnel ahlaki değerlerini ve onun emirlerindeki ahlaki görevlerimizi temel alır. Teist, böylece, ateistin sahip olmadığı nesnel ahlaki değerleri ve görevleri temel alan açıklayıcı kaynaklara sahiptir.

Bu argüman şu hâle gelir:

 1. Nesnel ahlaki değerler ve görevler mevcuttur.
 2. Ancak Tanrı olmasaydı, nesnel ahlaki değerler ve görevler var olmazdı.
 3. Bu nedenle Tanrı vardır.

 

 • Tanrı’nın var olma olasılığı, Tanrı’nın varlığına işaret eder.

Bu argümanı anlamak için, filozofların “olası dünyalar” ile ne kastettiklerini anlamanız gerekir. Olası bir dünya, dünyanın olabileceği bir durumdur. Olası bir gerçekliğin tanımıdır. Yani olası bir dünya bir gezegen veya bir evren veya herhangi bir tür somut nesne değildir, bir dünya tanımıdır. Gerçek dünya, doğru olan tanımdır. Diğer olası dünyalar, gerçekte doğru olmayan ancak doğru olabilecek tanımlamalardır. Olası bir dünyada bir şeyin var olduğunu söylemek, o varlığı içeren gerçekliğin tutarlı bir tanımının olduğunu söylemektir. Her olası dünyada bir şeyin var olduğunu söylemek, hangi tanımın doğru olduğu önemsenmeksizin, bu varlığın açıklamaya dahil edileceği anlamına gelir. Örneğin, tek boynuzlu atlar aslında mevcut değildir, ancak tek boynuzlu atların var olduğu bazı olası dünyalar vardır. Öte yandan, birçok matematikçi sayıların olası her dünyada var olduğunu düşünür.

Şimdi bunu aklınızda tutarak, 1011 yılında Canterbury’nin keşişi Anselm tarafından keşfedilen ontolojik argümanı düşünün. Anselm, Tanrı’nın tanım gereği düşünülebilecek en büyük varlık olduğunu gözlemliyor. Tanrı’dan daha büyük bir şeyi tasavvur edebilseydiniz, o zaman bu Tanrı olurdu. Bu nedenle Tanrı, düşünülebilecek en büyük varlıktır – azami ölçüde büyük bir varlıktır. Öyleyse böyle bir varlık nasıl olur? O, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve bütünüyle iyi biri olacak ve mantıksal olarak mümkün olan her dünyada var olacaktı. Bu özelliklerden herhangi birine sahip olmayan bir varlık, azami ölçüde büyük olmazdı çünkü tüm bu özelliklere sahip olan daha büyük bir varlık düşünebilirdik.

Ancak bu, Tanrı’nın varlığı mümkünse, Tanrı’nın var olması gerektiği anlamına gelir. Çünkü mümkün olan herhangi bir dünyada azami derecede büyük bir varlık varsa, hepsinde var olur. Bu, mantıksal olarak mümkün olan her dünyada her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve bütünüyle iyi olmanın azami derecede büyük olmanın anlamının bir parçasıdır. Öyleyse, eğer Tanrı’nın varlığı mümkünse, mantıken mümkün olan her dünyada mevcuttur ve dolayısıyla gerçek dünyada da var olur.

Bu argümanı şu şekilde özetleyebiliriz:

 1. Azami ölçüde büyük bir varlığın (Tanrı) var olması mümkündür.
 2. Azami ölçüde büyük bir varlığın var olması mümkünse, olası bir dünyada azami ölçüde büyük bir varlık vardır.
 3. Olası bir dünyada azami derecede büyük bir varlık varsa, o zaman mümkün olan her dünyada da vardır.
 4. Mümkün olan her dünyada azami ölçüde büyük bir varlık varsa, o zaman gerçek dünyada da vardır.
 5. Bu nedenle, gerçek dünyada azami ölçüde büyük bir varlık vardır.
 6. Bu nedenle, azami ölçüde büyük bir varlık vardır.
 7. Bu nedenle Tanrı vardır.

Bu argümanın 2. ve 7. adımlarının nispeten tartışmasız olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Filozofların çoğu, eğer Tanrı’nın varlığı mümkünse, Tanrı’nın var olması gerektiği konusunda hemfikirdir.

Öyleyse soru şu ki, Tanrı’nın varlığı mümkün müdür? Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Ateist, Tanrı’nın var olmasının imkânsız olduğunu savunmalıdır. Yani, evli bir bekar ya da yuvarlak bir kare gibi Tanrı kavramının mantıksal olarak tutarsız olduğunu iddia etmelidir. Sorun şu ki, Tanrı kavramı bu şekilde tutarsız görünmüyor. Mümkün olan her dünyada mutlak güce sahip, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir varlık fikri mükemmel bir şekilde tutarlı görünüyor. Dahası, gördüğümüz gibi, Tanrı’nın varlığına dair en azından Tanrı’nın var olmasının mümkün olduğunu öne süren başka argümanlar da vardır. Bu yüzden bunu size bırakacağım. Benim yaptığım gibi, en azından Tanrı’nın var olmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse, mantıksal olarak O’nun var olduğu sonucuna ulaşılır.

 

 • Tanrı şahsen tanınabilir ve deneyimlenebilir.

Bu gerçekte Tanrı’nın varlığı için bir argüman değildir; daha ziyade, Tanrı’nın argümanlardan tamamen ayrı olarak, onu kişisel olarak deneyimleyerek var olduğunu bilebileceğiniz iddiasıdır. Filozoflar, bu şekilde kavranan inançları ‘düzgün temel inançlar’olarak adlandırırlar. Başka inançlara dayanmazlar; daha ziyade bir kişinin inanç sisteminin temelinin bir parçasıdırlar. Diğer düzgün temel inançlar, geçmişin gerçekliğine veya dış dünyanın varlığına olan inançlardır. Düşündüğünüzde, bu inançların hiçbiri tartışmayla kanıtlanamaz. Dünyanın beş dakika önce, midelerimizdeki hiç yemediğimiz kahvaltılardan yiyecekler ve beynimizde hiç yaşamadığımız olayların hafıza izleri gibi yerleşik görüntülerle yaratılmadığını nasıl kanıtlayabilirsiniz? Bu makaleyi okuduğunuza inanmak için bazı çılgın bilim adamları tarafından elektrotlarla uyarılan kimyasal fıçıdaki bir beyin olmadığınızı nasıl kanıtlayabilirsiniz? Bu tür inançları tartışmaya dayandırmayız; daha ziyade inanç sistemimizin temellerinin bir parçasıdırlar.

Ancak bu tür inançlar bizim için temel olmasına rağmen, bu onların nedensiz oldukları anlamına gelmez. Daha ziyade, belirli deneyimler bağlamında oluştukları anlamında temellendirilmişlerdir. Bir şeyleri görmenin, hissetmenin ve duymanın deneyimsel bağlamında, doğal olarak, algıladığım bazı fiziksel nesnelerin olduğu inancını oluşturuyorum. Bu nedenle, temel inançlarım nedensiz  değil, deneyimlerime dayanıyor. Bu tür inançları kanıtlamanın bir yolu olmayabilir, ancak yine de onları benimsemek tamamen mantıklıdır. Bu tür inançlar bu nedenle yalnızca temel değil, aynı zamanda düzgün temel inançlardır. Aynı şekilde, Tanrı’ya olan inanç, O’nu arayanlar için, Tanrı deneyimlerine dayanan düzgün temel inançtır.

Şimdi durum eğer buysa, o zaman Tanrı’ya dair felsefi argümanların dikkatinizi Tanrı’nın kendisinden uzaklaştırabileceği gibi bir tehlike mevcut. İncilde, “Tanrı’nın yanına yaklaşın, o da size yaklaşacaktır” diye vaat eder. (James 4: 8) Dışsal argümanlara o kadar konsantre olmuşuz ki, Tanrı’nın iç sesinin kalplerimizle konuştuğunu duyamıyoruz. Bu sesi dinleyenler için Tanrı, hayatlarında kişisel bir gerçeklik haline gelir.

 

Özet

Özetle, Tanrı’nın dünya hakkında natüralizmden daha iyi bir açıklama sağladığı sekiz yön gördük. Tanrı bunların en iyi açıklamasıdır:

 1. Var olan şeylerin neden var olduğunun.
 2. Evrenin kökeninin.
 3. Matematiğin fiziksel dünyaya uygulanabilirliğinin.
 4. Akıllı yaşam için evrenin ince ayarının.
 5. Yönelimsel bilinç durumlarının.
 6. Nesnel ahlaki değerler ve görevlerin.

Dahası,

 1. Tanrı’nın var olma olasılığı, Tanrı’nın varlığına işaret eder.
 2. Tanrı şahsen tanınabilir ve deneymlenebilir.

 

 

Açıklamalar:

*Yönelimsellik (Intentionality): Stanford Encyclopedia of Philosophy tarafından, “zihnin bir şey, özellik veya şey durumu hakkında olma, temsil etme, yerine geçme gücü,” şeklinde tanımlanmıştır. Terim zihnin tasarımlar oluşturma yeteneğine işaret eder ve niyet ile karıştırılmamalıdır. ( https://plato.stanford.edu/entries/intentionality/ )

** Reductio ad absurdum: Reductio ad absurdum, olmayana ergi ya da Latince saçma olana indirgeme anlamına gelir ve bir iddiayı doğru kabul ederek saçma bir sonuca varıp iddianın yanlış olduğu sonucuna ulaşıldığı bir mantık yöntemidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir